လူမှုရေးတာဝန်ကျေမှုစာရင်းစစ်

လူမှုရေးတာဝန်ကျေမှုစာရင်းစစ်

ကျွန်ုပ်တို့တွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူမှုရေးတာဝန်ဝတ္တရားများကို အလေးထားသော ပြီးပြည့်စုံသော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုရှိပြီး ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို တင်းကြပ်စွာလိုက်နာပါသည်။BSCI၊ SEDEX နှင့် WRAP တို့ကို နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သည်။